Kontejnerový terminál

  • 21 000m2 plocha kontejnerového terminálu
  • 12 000 m2 manipulační a skladovací plocha
  • skladovací kapacita 1000 TEU
  • délka terminálových kolejí 2100 m
  • manipulovatelná délka kolejí 1000 m
  • tři terminálové koleje, dvě obsluhovatelné nakladačem
  • tři nakladače se zdvihem 45 tun
  • kamerový systém a celní plocha

Intermodální terminál ČD-DUSS Lovosice, a.s. pro své zákazníky realizuje na bázi veřejného a nediskriminačního přístupu překládky sedlových návěsů, manipulovatelných nástaveb, tankkontejnerů a námořních kontejnerů všech velikostí z vlaků kombinované přepravy, nebo silniční dopravy, které terminálem projdou na export/import, anebo překládky, posunutí kontejnerů dle domluvy.
Mezi naše služby patří také odbavování vlaků, řidičů, a fyzická kontrola technického stavu přepravních jednotek při vstupu a výstupu na terminál, dále pak vystavení příslušných dokladů pro odbavení jednotlivých druhů dopravy, případné zaplombování přepravních jednotek, nebo jejich polepení. Po celé ploše terminálu ČD-DUSS Lovosice je instalován kamerový systém a lze využít i celní prostor pro skladování kontejnerů.

Společnost ČD-DUSS Terminál, a.s. neprovádí služby souvisejících s železniční dopravou z vlastních zdrojů.

Platný veřejný ceník ČD-DUSS Terminál, a.s. pro rok 2024
Překládky 20´, 30´, 40´, 45´ ISO-kontejnerů, výměnných nástaveb, manipulovatelných návěsů
Ceny
překládka kontejnerů, výměnných nástaveb 20´ – 45´ …39,00 EUR
překládka manipulovatelných návěsů ……………………………39,00 EUR
Skladné: stohovatelné jednotky 1-2 den včetně dne příjezdu a odjezdu … bez poplatku
3 a každý další započatý den……………………………………… 2,30 EUR / den/ TEU
Skladné: ADR /RID ………………………………………………………  3,45 EUR / den/ TEU
Skladné: nestohovatelné jednotky 1 den (dny příjezdu nebo odjezdu) … bez poplatku
každý další započatý den…………………………………………. 8,50 EUR / den/ TEU
Skladné ADR /RID …………………………………………………….. 12,50 EUR / den/ TEU

V případě překročení skladovacích kapacit nestohovatelných jednotek v rámci manipulačních ploch terminálu, lze na základě vzájemné dohody přestavit tyto jednotky ke skladování na ostatních odstavných plochách v areálu logistického centra Lovosice. Tyto operace jsou zpoplatněny ve výši 15 EUR – 25 EUR dle umístění jednotek.

Poznámka: Přepravní jednotky musí být objednány před příjezdem do terminálu. Jednotky mohou být vyzvednuty pouze na základě platného referenčního čísla.

Formát žádosti o přístup k zařízením služeb není definován, žádost může být podána jakoukoliv písemnou formou na adresu info@cdduss.com. Na žádost bude zaslána odpověď do pěti dnů.

 

Agentura terminálových operací

+420 972 432 514
+420 724 742 486
lovosice@cdduss.com

Logistika, sklady

+420 972 432 514
+420 724 644 188
info@cdduss.com

Silniční svozy a rozvozy

+420 724 644 195
info@cdduss.com