Technické informace

• 23 ha celkové plochy areálu
• 12 ha manipulační a skladové plochy
• skladovací kapacita 1000 TEU
• celková délka kolejí terminálu 2100 m
• délka manipulačních kolejí 1000 m
• dva překladače kontejnerů – kapacita zdvihu 45 tun
• celní prostor, dočasné celní sklady

Agentura terminálových operací

+420 972 432 514
+420 724 742 486
lovosice@cdduss.com

Logistika, sklady

+420 972 432 514
+420 724 644 188
info@cdduss.com

Silniční svozy a rozvozy

+420 724 644 195
info@cdduss.com