Evropské fondy

Společnosti ČD-DUSS Terminál, a.s. byl schválen projekt „Pořízení kontejnerového překladače pro ČD-DUSS Terminál, a.s. v Lovosicích“
Evidenční číslo projektu CZ.04.1.40/0.0/16_09/0000021

Manipulační stroj převzala společnost dne 3.9.2018

Agentura terminálových operací

+420 972 432 514
+420 724 742 486
lovosice@cdduss.com

Logistika, sklady

+420 972 432 514
+420 724 644 188
info@cdduss.com

Silniční svozy a rozvozy

+420 724 644 195
info@cdduss.com