O nás

Intermodální terminál ČD DUSS Terminál, a.s. – Logistické centrum v Lovosicích

Intermodální terminál ČD-DUSS Terminál, a.s. je veřejný terminál pro kombinovanou dopravu a přepravu, který je situován do industriální oblasti severozápadních Čech. V tomto regionu je velice silná silniční přeprava nákladů směr západní Evropa a zárověň  hustá železniční síť.

 Z tohoto pohledu slouží intermodální terminál ČD-DUSS Terminál, a.s. jako spádová oblast pro svoz a rozvoz zboží z okolních průmyslových oblastí a následným napojením na železnici a vlaků kombinované přepravy. Snaha o přenesení silniční dopravy na železnici je z historického hlediska dána návazností na projekt RO-LA, který v Lovosicích začal svou existenci v roce 1994.

Nové logistické centrum vzniklo v letech 2006 – 2007 právě v návaznosti na projekt Ro-La a v letošním roce, tedy již více než deset let, nabízí služby v překládkách manipulovatelných jednotek mezi výše uvedenými druhy přepravy, tedy mezi silnicí a železnicí. V centru jsou k dispozici i logistické haly a zákazníci mohou využít i nabídek překládání a skladování zboží v těchto halách, ale také celní služby, pakování kontejnerů na cesty přes oceán nebo naopak vykládky zboží z námořních kontejnerů a následné konsolidace, paletizování, balení se zajištěním rozvozů do finálních destinací. 

Myšlenka vybudování logistického centra a i další záměry terminálu v Lovosicích byla a je v souladu s cíly evropské dopravní politiky a podporuje přesun části přepravních výkonů ze silniční na železniční přepravu v severočeském regionu, mimořádně zatíženém nákladní silniční přepravou.

Neváhejte nás kontaktovat, bude pro nás potěšením připravit pro Vás komplexní nabídku přesně podle Vašich potřeb.

Agentura terminálových operací

+420 972 432 514
+420 724 742 486
lovosice@cdduss.com

Logistika, sklady

+420 972 432 514
+420 724 644 188
info@cdduss.com

Silniční svozy a rozvozy

+420 724 644 195
info@cdduss.com