Provozní situace po bouři Xavier

železniční doprava v severním Německu po větrné bouři Xavier, která zasáhla a poškodila železniční infrastrukturu, se vrátila k normálnímu provozu. Všechny ucelené vlaky jsou odbavovány pravidelně, dle jízdních řádů.

Agentura terminálových operací

+420 972 432 514
+420 724 742 486
lovosice@cdd-terminal.cz

Logistika, sklady

+420 972 432 514
+420 724 644 188
info@cdd-terminal.cz

Silniční svozy a rozvozy

+420 724 644 195
info@cdd-terminal.cz