Kontejnerový terminál

  • 21 ha plocha kontejnerového terminálu
  • 12 ha manipulační a skladovací plocha
  • skladovací kapacita 1000 TEU
  • délka terminálových kolejí 2100 m
  • manipulovatelná délka kolejí 1000 m
  • tři terminálové koleje, dvě obsluhovatelné nakladačem
  • dva nakladače – oba se zdvihem 45 tun
  • kamerový systém a celní plocha

Intermodální terminál ČD-DUSS Lovosice, a.s. pro své zákazníky realizuje překládky sedlových návěsů, manipulovatelných nástaveb, tankkontejnerů a námořních kontejnerů všech velikostí z vlaků kombinované přepravy, nebo silniční dopravy, které terminálem projdou na export/import, anebo překládky, posunutí a přehození kontejnerů dle domluvy.
Mezi naše služby patří také odbavování vlaků, řidičů, a fyzická kontrola technického stavu přepravních jednotek při vstupu a výstupu na terminál, dále pak vystavení příslušných dokladů pro odbavení jednotlivých druhů dopravy, případné zaplombování přepravních jednotek, nebo jejich polepení. Po celé ploše terminálu ČD-DUSS Lovosice je instalován kamerový systém a lze využít i celní prostor pro skladování kontejnerů.
Intermodální terminál ČD-DUSS Lovosice, a.s. dále nabízí realizaci silniční dopravy, železniční vnitrostátní dopravy a také přeložení zboží v krytém skladu. Více informací naleznete ve službách dále na tomto webu..

Agentura terminálových operací

+420 972 432 514
+420 724 742 486
lovosice@cdd-terminal.cz

Logistika, sklady

+420 972 432 514
+420 724 644 188
info@cdd-terminal.cz

Silniční svozy a rozvozy

+420 724 644 195
info@cdd-terminal.cz